Ser jeg den samme lista som gjestene mine?

Innholdet i lista er det samme.
I tillegg til det du ser når du ser på 'Forhåndsvisning', har gjestene anledning til å klikke på en link 'Ja, dette vil jeg kjøpe', og så angi antall de ønsker å kjøpe. De kan også se antall igjen. Dersom du f.eks ønsker deg 10 stk tallerkener, og noen har angitt at de ønsker å kjøpe 2, vil det på gjestenes liste stå 8 igjen. På din liste vil det bare stå 'X'.


Tilbake til spørsmålene