Hva betyr det at listen er 'Ikke publisert'

Alle gavelister må være publisert for at de skal være søkbare for gjestene.
Dersom status er 'Ikke publisert', er gavelisten ikke tilgjengelig.


Tilbake til spørsmålene