Hva betyr det at listen er 'Publisert'?

Alle gavelister må være publisert for at de skal være søkbare for gjestene.
Dersom status er 'Publisert', er gavelisten tilgjengelig.


Tilbake til spørsmålene